Mary Irene Bjørgum

Født 20. desember 1920, Steinkjer
Død 1. juli 2017, Stjørdal

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Thor Svare