Ronja Antonie Dretvik Silderen

Født 13. april 1995
Død 30. juli 2017, Stjørdal