Astrid Håpnes

Født 27. mars 1936
Død 20. juni 2017, Stjørdal