Per Røkke

Født 15. april 1941
Død 19. april 2017


Om seremonien

Begravelse fra Skatval kirke torsdag 27. april kl. 13.00. Høytideligheten avsluttes ved graven.