Ronja Antonie Dretvik Silderen

Født 13. april 1995
Død 30. juli 2017


Om seremonien

Bisettelse i Selbu kirke tirsdag 8. august kl. 11.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.