Torbjørn Amdal

Født 14. september 1966
Død 10. juni 2017


Om seremonien

Begravelse fra Skatval kirke tirsdag 20. juni kl. 11.00. Alle er velkommen til minnesamvær i Kirkestua.