Ronja Antonie Dretvik Silderen

Født 13. april 1995
Død 30. juli 2017, Stjørdal

Om Ronja Antonie Dretvik Silderen begravelsen

Bisettelse i Selbu kirke tirsdag 8. august kl. 11.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken.