Astrid Håpnes

Født 27. mars 1936
Død 20. juni 2017, Stjørdal

Om Astrid Håpnes begravelsen

De som ønsker å følge Astrid til hennes siste hvilested er velkommen til Skatval kirke torsdag 29. juni kl. 13.00 og til minnesamvær i Kirkestua.