Mildrid Bremset

Født 30. oktober 1917
Død 1. juni 2017, Stjørdal

Om Mildrid Bremset begravelsen

Begravelse fra Skatval kirke fredag 9. juni kl. 11.00. Alle er velkommen i kirken og til Minnesamvær i Kirkestua.