Informasjon

Erling Markus Vedal

  • 21.04.1932 - 16.10.2023

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens vindene lekte så linne.

Skal hilse fra fjellet jeg kommer med bud; det lyste så herlig der inne. På floene vogga myrduna brud, mens vindene lekte så linne.