Astrid Håpnes

Født 27. mars 1936
Død 20. juni 2017, Stjørdal

Om Astrid

Astrid Håpnes livshistorie redigeres av familien. Ta gjerne kontakt for å bidra.
Kontakt administratorKontakt administratorFor å skrive en hilsen til familien kan du bruke feltet under.

Minneord

Minneord Skriv noen ord til minne..


Se alle hilsener Skriv et minneord

Informasjon om seremonien

De som ønsker å følge Astrid til hennes siste hvilested er velkommen til Skatval kirke torsdag 29. juni kl. 13.00 og til minnesamvær i Kirkestua.

Tenn et lys

Rut og Per
20-07-2017 

Reidun&Odd J.
20-07-2017 

Gunn Berit & Helge
20-07-2017 

Skriv inn teksten du ser i bildet under skjemaet.
Tekst i bildet
OppdaterNy kode
   Hør koden

Vis alle tente lys

Følg Astrids minneside