Klaus Kirkvold

Født 26. november 1967
Død 24. april 2017, Trondheim

Meny for minnesiden

Klaus Kirkvold Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Sidsel Skauby