Martin B. Røkke

Født 22. januar 1930
Død 26. mars 2017, Stjørdal

Martin B. Røkke Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Jomar Valstadsve