Informasjon

Johan Tyholt

  • 16.02.1928 - 19.12.2023

Stille du vandret, stille du led. Stille du forlot oss, hvil nå i fred.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: