Aud Rygg

  • 08.12.1928 - 17.04.2022

Til minne om vår kjære mamma, svigermor, bestemor, oldemor, søster og svigerinne

🌹Alltid andres ve og vel, aldri sparte du deg selv. En inderlig takk fra dine kjære. Din godhet og omsorg vi i hjertet vil bære.💖

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: