Laila Lauvås

Født 22. september 1942
Død 18. juni 2017, Stjørdal

Laila Lauvås Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Dordi Lauvås