Svanhild Welde

Født 29. juni 1932
Død 9. juni 2017, Stjørdal

Svanhild Welde Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Ståle Welde