Klaus Kirkvold

Født 26. november 1967
Død 24. april 2017, Trondheim

Klaus Kirkvold Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Sidsel Skauby