Per Røkke

Født 15. april 1941
Død 19. april 2017, Stjørdal

Per Røkke Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Trine Røkke