Edit Synnøve Bakken

Født 15. april 1928
Død 2. april 2017, Stjørdal

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Einar Edgar Bakken