Arne Herjuaune

Født 7. oktober 1945
Død 21. mars 2017, Malvik

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Ingrid Værnes Herjuaune