Anne Marie Furuholt

Født 26. februar 1952
Død 12. mars 2017, Hommelvik

Anne Marie Furuholt Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Alf Sørmo