Anne Marie Furuholt

Født 26. februar 1952
Død 12. mars 2017, Hommelvik

Anne Marie Furuholt Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Alf Sørmo