Aslaug Gurine Lier

Født 9. januar 1932
Død 25. desember 2018, Stjørdal

Aslaug Gurine Lier Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Åge Lier