Bjørg Olafsen

Født 13. desember 1935
Død 20. desember 2018, Stjørdal

Bjørg Olafsen Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Renate Berg