Aase Aune

Født 23. oktober 1928
Død 23. juli 2018, Stjørdal

Aase Aune Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Håkon Aune