Alvin Lundemo

Født 10. januar 1938
Død 31. juli 2017, Stjørdal

Alvin Lundemo Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Åge Lundemo