Olga Sofie Vollan

Født 2. juni 1927
Død 19. juli 2017, Stjørdal

Olga Sofie Vollan Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Odd Loar Vollan