Elin Hammer

Født 6. juni 1955
Død 26. juni 2017, Stjørdal

Elin Hammer Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Magne Hammer