Kari Moen

Født 29. mai 1948
Død 25. mai 2017, Stjørdal

Kari Moen Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Per Kristian Moen