Kåre Olav Berg

Født 8. juli 1931
Død 10. mai 2017, Hommelvik

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Kjell Oddmund Moen