Oskar Gylland

Født 11. februar 2017
Død 5. mai 2017, Hegra

Oskar Gylland Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Line Berg