Solfrid Ulstad

Født 24. mai 1950
Død 8. april 2017, Stjørdal