Martin B. Røkke

Født 22. januar 1930
Død 26. mars 2017, Stjørdal